הכנסת ספר תורה לבית המדרש של הישיבה לזכרו של רב סרן מעוז פורז ובנו ניר הי"ד,
תרומת יצחק ורות רעננרט